سامانه

دوره ها و گفتگو ها:

آخرین های انجمن ها

قابل توجه فراگیران محترم:

  • آزمون  کاربرد فیتوژنیک در تغذیه طیور برروی سامانه فعال می باشد اعضایی که در سامانه سانکا در این دوره شرکت نموده اند نسبت به دادن آزمون اقدام نمایند در صورت ندادن آزمون گواهی صادر نخواهد شد.
  •  
  • آزمون استفاده از علوفه های جایگزین در تغذیه گاوهای شیری بر روی سامانه فعال می باشد اعضایی که در سامانه سانکا در این دوره ثبت نام نموده اند نسبت به دادن آزمون اقدام نمایند در صورت ندادن آزمون گواهی صادر نخواهد شد.